Greinar

Safnaráð sendi stjórn SÍS erindi í byrjun maí og óskaði eftir umsögn sambandsins um Akranesmálið svokallaða og er það birt hér.

Safnaráð sendi stjórn SÍS erindi í byrjun maí og óskaði eftir umsögn sambandsins um Akranesmálið svokallaða og er það birt hér.


Umsögn stjórnar Sambands íslenskra sjóminjasafna (SÍS) um samning um útvistun og starfsemi Byggðasafnsins að Görðum Akranesi.

Í 2. gr. laga sambandsins segir að markmið þess séu m.a. að efla og skipuleggja varðveislu sjóminja og standa að sameiginlegri kynningu þeirra á landsvísu. Með vísan í þessi markmið leyfir stjórn SÍS sér að álykta um málefni Byggðasafnsins að Görðum.
 
Stjórn Sambands íslenskra sjóminjasafna lýsir áhyggjum sínum af framtíð Byggðasafnsins sem sjóminjasafns og því að bátarkostur þess verði aðskilinn safninu með nýjum rekstrarsamningi.

Það má telja mjög varhugavert að slíta bátana úr samhengi við aðrar sjóminjar safnsins og skilja umsjá og umönnun þeirra frá deglegum rekstri þess. Bæði er sjávarútvegur og varðveisla sjóminja órjúfanlegur hluti sögu Akraness og svo virðist sem tilvera bátanna á safninu hafa verið kjölfestan í starfsemi þess og helsta aðdráttarafl fyrir ferðamenn.
Ljóst er að hér er um mikil menningarverðmæti að tefla, hluta af skipasmíðaarfi þjóðarinnar, sem alls ekki mega fara forgörðum og hlúa þarf að með virðingu fyrir hinu gamla handverki og sögu sjósóknar og er það vart á færi annarra en fagmanna. Til þess er hinu hefðbundna safni og hæfum starfsmönnum þess best treystandi eins og reynslan hefur kennt.
 
Byggðasafnið að Görðum hefur átt aðild að Sambandi íslenskra sjóminjasafna frá stofnun sambandsins haustið 2006. Aðildarrétt eiga öll þau söfn sem skilgreina má sem sjóminjasöfn og er viðmiðunin sú að amk 60% af safnkosti og sýningum séu sjóminjar. Með væntanlegu nýju fyrirkomulagi í rekstri Byggðasafnsins í Görðum, þar sem bátakosturinn er undanskilinn, léki vafi á því að að safnið uppfylli fyrrgreinda skilgreiningu. Gæti það orðið mjög til baga fyrir safnið og fyrrnefnd markmið SÍS.
 
Stjórn SÍS fjallaði um umræddan samning á fundi sínum 22. apríl 2009 og sendi bæjarstjórn Akraness bréf þann 24. þar sem ofangreind atriði komu fram.


Siglufirði 6. maí 2009

Fyrir hönd stjórnar Sambands íslenskra sjóminjasafna,
 
 
___________________________________
Örlygur Kristfinnsson


 Þetta vefsvæði byggir á Eplica